News


_______________________________________________________________

September: 2017 / září: 2017

Novinky

Last updated / Naposled aktualizováno: 22 December 2016 / 22.prosince: 2016


At 14:00, Tuesday 17 October 2017

A ceremony to commemorate the 5th anniversary of the unveiling of the KX-B monument, Petten, Holland.

which remembers the crew of Wellington KX-B of 311 (Czechoslovak) Sqn, RAF.

The event will include a flypast of two L-159 ALCA aircraft from 213 training squadron “Siskova” from Caslav Air Force Base, Czech Republic.

All are welcome.

_______________________________________________________________

V uterý 17. října 2017 od 14.00 hodin

si v holandském Pettenu připomeneme 5. výročí odhalení pomníčku osádce

bombardéru Wellington KX-B z 311. (československé) perutě RAF.

Součástí setkání bude průlet dvojice letounů L-159 ALCA 213. výcvikové letky “Šiškova” z letecké základny Čáslav.

Všichni jsou srdečně zváni.
_______________________________________________________________

December: 2016 / prosinec: 2016


28 December 2016

28. prosinec 2016

the 75th Anniversary

75. výročí

of

kdy

311 Sqn Wellington KX-B

Wellington KX-B od 311. perutě

crashing into the North Sea

musel nouzově přistát do Severního moře

returning from a bombing raid on Wilhelmshaven, Germany.

po náletu na německý Wilhelshaven.

_______________________________________________________________

June: 2016 / červen: 2016

Odhalení pamětní desky Josefu Ščerbovi

Josef Scerba Memorial plaque unveiling.

V sobotu 4. června byla v Karviné odhalena pamětní deska Josefu Ščerbovi, příslušníkovi 311. československé bombardovací perutě RAF a členovi posádky letounu Wellington KX-B kapitána Aloise Šišky.

A memorial plaque dedicated to Josef Ščerba, former RAF 311 Czechoslovak Bomber Squadron member and wireless operator of Alois Šiška’s Wellington KX-B crew, was unveiled in Karviná on June 4, 2016.

Deska byla odhalena na budově restaurace, kde Josef Ščerba strávil své dětství a mládí (žil zde v letech 1918–1964) a která již téměř sto let nese jméno „Ščerba“, protože ji původně vlastnila jeho rodina. Restaurace nese toto jméno dodnes a stále je hojně navštěvována místními obyvateli.

The plaque can be seen on the building of a restaurant where Josef Ščerba spent his childhood and most of his adult years (between 1918 and 1964) and which bears the name “Ščerba´s” for almost one hundred years as the Ščerba family were originally the owners. The name has survived until today and the restaurant has continually been quite a well-known meeting place for local people.

Slavnostní odhalení zahájila dcera Josefa Ščerby Marta Chromá. Hlavní řeč pronesl Josef Kunz, člen sboru karvinských dobrovolných hasičů, se kterými Josef Ščerba v minulosti spolupracoval. Právě Josef Kunz inicioval návrh na udělení čestného občanství města Karviné Josefu Ščerbovi in memoriam, k němuž došlo v prosinci 2015. O hudební doprovod se postaral smíšený pěvecký sbor PZKO Stonava.

The ceremony was opened by Marta Chromá, Josef Ščerba’s daughter. The main speech was delivered by Mr. Josef Kunz, member of the voluntary Karviná fire-brigade, with whom Josef Ščerba had co-operated in previous years. Josef Kunz actually initiated the award of Karviná Honorary Citizenship to Josef Ščerba, granted in memoriam in December 2015. The PZKO choir provided musical accompaniment during the ceremony.

[Restaurace Ščerba se nachází na adrese Borovského 169/103, 734 01 Karviná-Ráj.]

[The Restaurant Ščerba is situated at Borovského 169/103, 734 01 Karviná-Ráj.]

© Martina Chromá

_______________________________________________________________

January: 2016 / Leden: 2016

Kroměříž town remembers its RAF airmen

Město Kroměříž vzpomnělo na své RAF letce

The Moravian town of Kroměříž paid tribute to the 37 Czechoslovak RAF airmen who were born in its district. Five of them, Svatopluk Bachurek, Zdeněk Bachurek, Miloslav Eugen Mikulík, Ladislav Ševčík and Karel Valach were born in the town itself and a plaque commemorating them was officially unveiled at 13.00hrs on Monday, 9th November 2015 under the patronage of General Kubala, chairman of the Czech Airmen’s Union. The event started with a fly past of two JAS-39 Grippen aircraft from the Čáslav airbase. The event was attended by surviving war veterans, relatives, representatives from the Czech Air Force and the town and also many members of the public, amongst them also many young ones. The British Military Attache could not attend, but sent his official address which was delivered by Dagmar Johnson-Šišková MA. Members of 213 Training Squadron „Šiškova“ based in Čáslav and members from the 22nd airbase at Náměšt nad Oslavou provided the guard of honour, flag bearers and wreaths carriers.

Město Kroměříž uctilo památku 37 československých letců RAF, kteří pocházeli z kroměřížského okresu. Pět z nich, bratři Svatopluk a Zdeněk Bachurkovi, Miloslav Eugen Mikulík, Ladislav Ševčík a Karel Valach se narodili v přímo v Kroměříži. Pamětní deska těmto pěti, nad kterou převzal záštitu předseda Svazu letců České republiky gen. Jiří Kubala, byla slavnostně odhalena v pondělí 9. listopadu 2015 v 13.00. Obřad zahájil průlet dvou JAS-39 Grippen 211. taktické letky ze základny v Čáslavi. Odhalení se zůčastnili váleční veteráni, příbuzní, zástupci letectva AČR a města, občané města, mezi kterými byla řada z mladé generace. Zdravici britského vojenského přidělence v České republice v jeho nepřítomnosti přednesla Mgr. Dagmar Johnson – Šišková. Čestnou stráž, vlajkonoše a kladeče věnců poskytli společně příslušníci 213. Výcvikové letky „ŠIŠKOVA“ ze základny v Čáslavi a příslušníci 22. základny Sedlec-Vícenice u Náměště nad Oslavou.

The second event of the day was the unveiling of an exhibition about the Czechoslovak airmen from the Kroměříž district entitled „Men in RAF Uniforms“ at the library. It was combined with panels of the travelling exhibiton about the Czechoslovak airmen in the RAF lent by the Otmar Kučera branch of the Czech Airmen’s Union. Also there were exhibition panels about the airmen from Zlín district, lent by Military History Club from ARMY park Slavičín. A talk about the history of the Czechoslovak involvement within the RAF during WW2 and a power point presentation about the life of one of them, the late Alois Šiška, were delivered by Šiška daughter Dagmar Johnson-Šišková MA. This well attended event concluded with another presentation about the KX-B Monument Project in Holland by one of Project team members, Flight Lieutenant Pavel Staněk.

Druhým bodem programu dne bylo odhalení výstavy o československých příslušnících v RAF z kroměřížského okresu pod názvem „Muži v uniformách RAF“ v městské knihovně. Tato výstava byla ozšířena o panely putovní výstavy o československých letcích v RAF, zapůjčené Svazem letců ČR, pobočky Otmara Kučery Brno a výstavní panely Letci Zlínska, které zapůjčil do Kroměříže Klub vojenské historie ARMY park Slavičín. Součástí byla také přednáška o historii československých perutí a jejich příslušníků v RAF a fotografická procházka životem jednoho z nich, pilota 311. bombardovací perutě RAF Aloise Šišky, v podání Šiškovy dcery Mgr. Dagmar Johnson-Šiškové. Program před zaplněným sálem uzavřel naporučík Pavel Staněk, člen realizačního týmu Památník posádce KX-B fotografickou presentací o historii tvorby tohoto památníku v holandském Pettenu.

Information gathered for the exhibition will be part of an annual publication by Kroměříž town archives, and the library is preparing power point presentation.

Podklady, které se podařilo pro tuto výstavu shromáždit, budou zveřejněny v roční publikaci archivu Kroměříž, knihovna připravuje fotografickou prezentaci.

The final event took place the next day in the form of a small commemorative gathering by the war memorial in the village of Chvalčov near Bystřice pod Hostýnem, where two of the 37 district born airmen were born. The names of Evžen Halamásek and Rupert Krupica are mentioned at the memorial and the local council marked the occasion by adding the Czechoslovak AF badge to their names. The Mayor of Chvalčov Dipl.Ing. Antonín Stodůlka delivered the opening speech and Mrs Z Trávníčková read a poem dedicated to airmen. Members of the 213 Training Sqn Šiškova and representatives of 21 Airbase Čáslav laid the flowers. Other squadron members also stood the guard of honour.

Poslední vzpomínka se uskutečnila druhý den u památníku padlým ve Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem, kde se narodili dva z 37 letců kroměřížského okresu. Evžen Halamásek a Rupert Krupica jsou na tomto památníku vzpomenuti a místní výbor obecní úřad nechal u příležitosti této akce vytesat u jejich jmen znak československého letectva. Starosta Chvalčova Ing. Antonín Stodůlka zahájil vzpomínku a paní Z Trávníčková přednesla básen věnovanou letcům. Příšlušníci 213 Výcvikové letky Šiškova a zástupci 21 základny Čáslav položili květiny. Příslušníci letky stáli čestnou stráž.

The original idea came from Mrs Zdenka Travnickova, niece of the late Alois Siska. She was the driving force behind its realization, together with Šiška’s daughter Dagmar and with the kind help of many others.

Iniciátorkou akce byla byla neteř Aloise Šišky, paní Zdenka Trávníčková, která byla také hybnou sílou v jeho uskutečnění, na kterém pracovala společně se Šiškovou dcerou Dagmar, a za laskavé spolupráce řady dalších.

_______________________________________________________________

August: 2015 / srpen : 2015

Photograph courtesy of the crew.

Two helicopter gunships of the 22nd helicopter airbase of the Czech Air Force which still bears honorary title Biscay, performed a low level flypast over our monument around 10.00hrs on Monday 3rd August 2015. They were on their way back from the Texel air show. Thank you.

V pondělí 3.8.2015 kolem 10:00 pozdravila nízkým průletem dvojice bitevních vrtulníků náš památník. Bitevní vrtulníky 22. základny vrtulníkového letectva, která stále nese čestný název Biskajská, se vracely z leteckého dne na ostrově Texel. Děkujeme.

_______________________________________________________________

May: 2014 / květen : 2014

Events to mark the 100th anniversary of the birth of Major General Alois Šiška took place at his birthplace at the village of Lutopecny near the town of Kroměříž. It started at 15.00hrs in front of the memorial plaque which the Šiška family had unveiled in November 2011. Mr Petr Navrátil, Mayor of Lutopecny opened the event, which was then conducted by Šiška’s niece Ms Zdena Travníčková. Flowers were laid at the plaque with the guard of honour of the squadron members. Speeches by commander of the Czech Air Force, Brigadier General Libor Štefanik, British Military Attaché Colonel Andrew Shepherd and Chairman of Svazu letců [the Airmen’s Association of the Czech Republic] Colonel Odřich Rampula followed. by Šiška’s daughter Dagmar Johnson-Šišková who concluded with a short thank you to all involved. Other official guests included commander of the Čáslav airbase Colonel Hromek, representatives of the regional and local councils and others.

Introduction by the Mayor Peter Navratil
Úvod starosty obce Petra Navrátila.

Guard of Honour.
Čestná stráž.

Speech of Brigadier General Libor Stefanik.
Projev brigádního generála Libora Štefánika.

Setkání u příležitosti 100. výročí narození generálmajora Aloise Šišky se uskutečnilo v jeho rodišti, Lutopecnách u Kroměříže. Zahájení proběhlo u pamětní desky kterou rodina odhalila v listopadu 2011. Celý pořad zahájil starosta obce Petr Navrátil a pořadem provázela Šiškova neteř Zdenka Trávníčková. Příslušníci Šiškovy letky stáli čestnou stráž a proběhlo kladení květin. Projevy pronesli velitel vzdušných sil armády České republiky brigadní generál Libor Štefánik, vojenský přidělenec Velké Britanie plukovník Andrew Shepherd a předseda Svazu letců České republiky plukovník Oldřich Rampula. Šiškova dcera Dagmar Johnson-Šišková závěrem poděkovala všem, kteří se na organizaci pořadu podíleli. Mezi oficielními hosty byli mimo jiné velitel 21. Taktické základny Čáslav plukovník Hromek, zástupci oblastní správy, poslanci a další.

Colonel Andrew Shepherd, military attaché of Great Britain.
Plukovník Andrew Shepherd, vojenský přidělenec Velké Británie.

Speech by the President of the Airmen Association of the Czech Republic, Colonel Oldřich Rampula.
Projev předsedy Svazu letců ČR plukovníka Oldřicha Rampuly.

Speech by Zdena Trávníčková, niece of gen Šiška.
Pořadem prováděla neteř gen Šišky Zdena Trávníčková.

All guests then gathered in a meeting room of the council building where refreshments were provided. During this gathering they heard several presentations, starting with a video clip about the history of the Šiška memorial plaque by Zdena Travníčková, followed by two presentations – one by Dagmar Johnson-Šišková about his life and the other about by Zdeněk Nožička, originator of the idea to build this monument to his crew, now better known as KX-B Monument which stands near the actual place where their dinghy was washed ashore in the Dutch village of Petten. A second short video about the actual unveiling of the monument followed. This was also made by Šiška’s niece Zdena from the perspective of a guest at the unveiling. The programme concluded with a short clip of the late General giving talk to military pilots, kindly provided by Colonel Rampula. It was an emotional finale for many as amongst the guests were many locals, including members of Šiška family, who remembered him well.

Members of 213 squadron, bearing the honorary title of ‘Šiškova’.
Příslušníci 213. Letky, nesoucí čestný název Šiškova.

Dagmar Johnson-Šišková concluded the ceremony.
Dagmar Johnson-Šišková uzavřela pietu u pamětní desky.

During the presentation.
V průběhu prezentací.

Po ukončení obřadu se hosté shromáždili v zasedací místnosti k malému pohoštění. Dalším bodem programu bylo několik prezentací. Jako první hosté shlédli krátké video o historii vzniku pamětní desky generála Šišky v podání neteře Zdenky. Následovala fotografická procházka životem generála Šišky v podání jeho dcery Dagmar a druhá v podání Zdenka Nožičky, autora nápadu postavit památník Šiškově posádce , který je dnes lépe znám jako památník posádce KX-B a stojí v blízkosti místa, na které byl záchranný člun se zbytkem posádky vyplaven – poblíž holandského městečka Petten. Tato byla doplněna druhým krátkým videem neteře Zdenky z pohledu hosta při oficilením odhalení tohoto památníku. Závěrem proběhla krátká ukázka z videového záznamu přednášky generála Šišky příslušníkům letectva na letišti Kbely, kterou laskavě poskytl plukovník Rampula. Bylo to dojemné zakončení programu pro mnohé přítomné, kteří byli přímo z Lutopecen a generála Šišku si pamatovali, mezi nimi také jeho příbuzní.

Vlasta Šišková during the presentation.
Vlasta Šišková o přestávce mezi prezentacemi.

General Šiška’s birthday anniversary was also remembered through various articles in the Czech media.

Nedožité sté narozeniny generála Šišky byly vzpomenuty v tisku.

Memorial the the KX-B crew, May 15, 2014.
Památník posádce KX-B 15. Května 2014.

Flowers were also laid on the day at the KX-B Monument in Petten, Holland.

V den samotný byly také položeny květiny u památníku posádce KX-B v holandském Pettenu.

_______________________________________________________________

April: 2014 / duben: 2014

At 15:00 on the 15th May 2014 a ceremony will be held in the village of Lutopecny, birthplace of the late major general Alois ŠIŠKA to commemorate his hundredth birthday.

15. května tohoto roku se bude v Lutopecnách, rodišti generálmajora Aloise ŠIŠKY, konat vzpomínková akce u příležitosti stého výročí jeho narození.

The event will begin with a wreath laying at his memorial plaque at the local council building with family members, members of the 213 Training squadron “ŠIŠKOVA” base at the 21st tactical airbase Čáslav and invited guests present.

Akce započne položením květin u pamětní desky Aloisi Šiškovi na budově obecního úřadu za účasti rodinných příslušníků, členů 213, výcvikové letky „ŠIŠKOVA“ základny taktického letectva Čáslav a dalších hostů.

An illustrated talk about his life, unveiling of the memorial plaque in 2011 and the story of the KX-B monument building in Petten will follow.

Poté proběhne ilustrovaná beseda o životě Aloise Šišky, odhalení pamětní desky v r. 2011 a historie budování památníku posádce KX-B v holandském Pettenu.

_______________________________________________________________

March: 2014 / března: 2014

_______________________________________________________________

December: 2013 / Prosince: 2013

The Flypast – How it was done:

Průlet – Jak probíhal :

The flypast presented a unique opportunity for the pilots as this was only the second time they could perform such a long flight outside the Czech air space and also over the sea. They flew from their airbase at Náměšt to the Leeuwarden airbase. The ground staff flew with CASA 295M transport plane to Leeuwarden where they prepared the planes for their next flight. Their role was vital for the completion fo the task.

Pro piloty to byla mimořádná zkušenost, jelikož se jednalo teprve o druhou příležitost vyzkoušet si tak dlouhý let mimo vzdušný prostor České republiky a navíc přes moře. Let byl naplánován na trase Náměšť – De Kooy s mezipřistáním na letecké základně Leeuwerden, kam byli letounem CASA 295M společně s ostatními členy české delegace přepraveni také technici z 222. výcvikové letky „ŠIŠKOVY“, kteří připravili oba stroje k opakovanému letu. Jejich úloha zde byla nezastupitelná.

Preparations for take-off.
Předletová příprava

The flight from the Czech Republic to the Leeuwarden airbase was 883.5 kilometres and took two hours and twenty minutes. The four pilots encountered headwinds over 100km per hour. Also, due to the icing they had to climb above the clouds. The flypast itself meant another 74 kilometres over the sea. The pilots were kitted out in special immersion suits and life jackets. As part of their preparation for such a demanding flight they also had to undertake a special training in the water, under the supervision of the members of rescue and para unit at their home airbase. Such a training is necessary in the situation when the planes have to fly over a large expanse of water. This type of training is part of the routine preparation of all flying personnel and takes place at least once a year.

Let z České republiky na základnu Leeuwerden byl dlouhý 883,5 kilometrů a trval dvě hodiny a dvacet minut. Čtveřice pilotů navíc musela čelit silnému nárazovému větru o síle více jak 100 km/h a díky námrazovým museli vystoupat nad mraky. K provedení samotného průletu nad pietním místem bylo zapotřebí uletět dalších 74 kilometrů přes moře. Posádka proto byla vybavena speciálním vodotěsným oblekem a záchrannou vestou. V rámci přípravy na takto náročný let museli všichni piloti pod odborným dohledem příslušníků záchranné a výsadkové přípravy z náměšťské základny absolvovat speciální praktický výcvik ve vodě. Ten je nezbytný v případě, kdy posádka přelétává přes větší vodní plochu. Tato činnost je plánována dle platných směrnic pro přípravu létajícího personálu minimálně jednou ročně.

On approach.
Na přístupu.

Flypast from the pilot’s view:

Průlet z hlediska pilotů :

left to right - Major Stanislav Stojaník, First Lieutenant Jan Tvrdík, Captain Kamil Bok, First Lieutenant Petr Zápařka.
zleva doprava - Major Stanislav Stojaník, nadporučík Jan Tvrdík, kapitán Kamil Bok, nadporučík Petr Zápařka

Route LKNA (airbase Namest) – EDLW (airbase Leeuwarden) was planned at FL 180 but due to the icing we had to climb up to FL 220, at which point we came out of the freezing conditions and were above the clouds. During the flight we maintained 190kt TAS with the nominal power setting. During the horizontal flight we maintained crusing speed of 280kt TAS, but due to the head wind of 60kt we were only able to maintain 220kt GS. We touched down at Leeuwarden AB after 2 hours 20 minutes of flight time. The route was 477NM long.

Trať LKNA – EDLW (Leeuwarden) byla naplánována na FL 180, ale z důvodu námrazy jsme museli stoupat až na FL 220, kde jsme se dostali nad mraky a z námrazových podmínek. Během stoupání jsme udržovali 190kt TAS na nominálním režimu motoru. Při vodorovném letu byl použit cestovní režim na rychlosti 280kt TAS ale s protivětrem 60kt jsme byli schopni udržet pouze 220kt GS. Přistáli jsme na Leeuwarden AB po 2h 20min čistého času letu. Trať byla dlouhá 477NM.

We performed the flypast from Leeuwarden AB via AB De Kooy and to the monument location at Petten. We performed two passes at 280kt at FL of 500ft AGL with 270 ⁰ shift.
The second pass was performed in the Missing Man formation. The distance from AB Leeuwarden to AB De Kooy is 40NM and we covered it in 10 minutes.

Průlet byl proveden z AB Leeuwarden přes AB De Kooy na místo památníku u Pettenu. Provedli jsme dva průlety při rychlosti 280kt, výšce 500ft AGL a posunuty o 270°. Druhý průlet byl proveden s prvkem chybějícího pilota. Vzdálenost z AB Leeuwarden do AB De Kooy je 40NM a uletěli jsme ji za 10 minut.

The return route EDLW –LKNA was planned with the same flight parameters but due to the stipulated FL and tail wind of 60kt we managed GS over 330kt as a result of which the flight only took 1 hour 35 minutes.

Trať EDLW – LKNA proběhla za stejných parametrů jako trať příletová, ale na stanovené FL a s 60kt větrem v zádech, takže GS byla přes 330kt a let trval pouhou 1 hodinu a 35 minut.

List of abbreviations / Použité zkratky:
FL Flight Level.
Letová Hladina
Kt Knots (NM/h
Uzly (NM/h
TAS True Air Speed
Pravá Vzdušná Rychlost
GS Ground Speed
Traťová rychlost
MN Nautical Mile
Námořní Míle
AB Air Base
Letecká Základna
AGL Above Ground Level
Nad Zemí

They are back at Leewarden.
Po návratu v Leeuwardenu


_______________________________________________________________

November: 2013 / Listopadu: 2013

1st anniversary at Petten

1. výročí v Pettenu.

The Mayor, Czech Ambassador, Col Stefanik, Mrs Šišková, Mrs Johnson-Šišková, Lt/Gen Schnitger and Mr Rijks.
Paní starostka, velvyslanec České republiky, plukovní Štefánik, paní Šišková, paní Johnson –Šišková, generálporučík Schnitger, pan Rijks.

The first anniversary of the unveiling was marked by a short ceremony. Amongst the gathering of guest were Ambassadors of both Czech Republic and Slovakia, commanders of Royal Dutch and Czech Air Force, Mayor of the municipality of Schagen, Deputy Chair of the Czechoslovak ex-RAF Association 1939 – 1945, Chairman of the Czech Airmen’s Union, members of the 222. “SISKOVA” Training Squadron, representatives of the RAF, members of the KX-B Monument project team.

Vzpomínkové akce u příležitosti 1. Výročí odhalení památníku v Pettenu proběhlo za účasti velvyslanců České Republiky a Slovenska, velitelů holandských a českých vzdušných sil , starostky okresu Schagen, místopředsedkyně Sdružení zahraničních letců 1939 -1945, předsedy Českého Svazu letců, příslušníků 222. výcvikové letky „Šiškovy“, zástupců RAF, členů realizačního týmu Památník KX-B a dalších hostů.

VIP guests.
Čestní hosté.

A short ceremony was conducted by Mrs Ria Schmieder, MBE and Order of Oranje-Nassau. There were only two speeches, first by Colonel Libor STEFANIK, Commander of the Czech Air Force and the closing speech by Mrs Dagmar JOHNSON-SISKOVA, member of the KX-B Monument project Team. Both speeches form part of this report – see below.

Krátkým obřadem provázela paní Ria Schmieder, držitelka britského řádu MBE a holandského řádu Oranje-Nassau. V průběhu ůčastníci vyslechli dva projevy, první od plukovníka Libora ŠTEFÁNIKA, velitele vzdušných sil armády České Republiky a závěrečné slovo paní Dagmar Johnson-ŠIŠKOVÉ, členky realizačního týmu Památník KX-B. Oba projevy jsou částí této zprávy – viz níže.

Pupils from De Springschans school.
Žáci školy de Springschans.

The highlight of this ceremony was the Flypast performed by two two- seater L-39 Albatross training jets from the squadron. The pilots were major Stanislav STOJANÍK, captain Kamil BOK, first lieutenant Petr ZAPARKA and first lieutenant Jan TVRDIK. They took off from Leeuwarden airbase and were guided by Air Traffic Control from Maritiem Vliegkamp De Kooi, Den Helder.

Hlavním bodem programu byl průlet dvou dvojsedadlových letadel typu L-39 ZA Albatros 222. výcvikové letky “ŠIŠKOVY”. Letouny pilotovali major Stanislav STOJANÍK, kapitán Kamil BOK, nadporučík Petr ZÁPAŘKA a napdoručík Jan TVRDÍK. Odstartovali ze základny v Leeuwarden a byli monitorováni z kontrolní věže námořní základnv De Kooy.

On Approach.
První průlet.

The jets performed two passes in different formations. Their second pass was the “Missing Men” formation during which one of the aircraft climbs steeply into the air in honour of the lost airmen.

Letouny provedly dva průlety. Druhý byl ve formaci “Missing Man”, ve které jeden z letounů provádí strmé stoupání jako poctu padlým letcům.

Wellington KX-B Monument Wreath list ceremony 2013

Památník posádce KX-B Seznam věnců 2013

On behalf of the Czech Republic – Za Českou republic

H.E. Ambassador / Pan velvyslanec Horák

On behalf of the Slovak Republic –
Za Slovenskou republiku

H.E. Ambassador / Pan velvyslanec Chlebo

On behalf of the Air Force of the Czech Republic –
Za Vzdušné síly České republiky

Commander of the Air Force, Colonel / Velitel Českého letectva plukovník Štefánik

On behalf of the Royal Netherlands Air Force –
Za Holandské Královské letectvo

Commander of the Air Force, Lieutenant General / Velitel Letectva generálporučík Schnitger

On behalf of the people of the Municipality of Schagen –
Za obyvatele okresu Schagen

Mayor, Mrs. / Paní Van Kampen, starostka

On behalf of the 22nd wing, 22nd Air Force Base Biskajská –
Za 22. Křídlo, 22. Letecké základny Biskajská

Wing Commander, Colonel / Velitel křídla plukovník Simr

On behalf of Czech 222 Training Squadron “Šiškova” –
Za 222.výcvikovou letku „Šiškovu“

Squadron Commander, Lieutenant Colonel / Velitel letky plukovník Horčička

On behalf of the Czechoslovak ex RAF Association 1939 – 1945 –
Za Sdružení Československých zahraničních letců 1939 – 1945

Deputy Chair Mrs. / Paní Šišková, místopředsedkyně

On behalf of the Czech Air Force Association –
Za Svaz Letců České republiky

Chairman Colonel / Plukovník Rampula, předseda

On behalf Of the Royal Air Forces Association Amsterdam Branch, Club Limburg –
Za Sdružení Britského královského letectva, pobočku Amsterdam, Klub Limburg

Corporal / Desátník Hemming

On behalf of the Royal British Legion Holland Branch –
Za holandskou pobočku Britské královské legie

Vice Chairman, Mr. / Pan Williams, místopředseda

On behalf of the RAF Club Brno –
Za Klub RAF Brno

Mrs. / Paní Formánková

Finally the last wreath was layed on behalf of all the families: in loving memory of the crew members of Wellington KX-B –
Poslední věnec byl položen jménem všech rodinných příslušníků na památku členů posádky Wellingtonu KX-B

Mrs. Šišková and Mrs. Johnson-Šišková

Paní Šišková a paní Johnson-Šišková

Members of 222 Šisková Training Sqn.
Příslušníci 222. Výcvikové letky “ŠIŠKOVY.……….

Col Libor Stefanik during his speech.
Plukovník Štefánik při projevu.

Mr Ambassadors, Mrs. Šiskova, Mr and Mrs Johnson-Šiskova, General, representatives of the Dutch Army, the Czech Air Force, the British Air Force, representatives of the “General Šiska” squadron, Madam Mayor, beste kinderen van de Springschans, ladies and gentlemen,

Páni velvyslanci, paní Šišková, pane a paní Johnson-Šišková, pane generále, zástupci holandských ozbrojených sil, českého letectva, britského královského letectva, příslušníci letky generálmajora Šišky, paní starostko, žáci školy de Springshans, dámy a pánové,

On the 3th January it has been 71 years since the last tragic flight of Wellington bomber KX-B and following events happened. And today it is 1st anniversary of the official unveiling of the monument to the crew.

3. ledna uplynulo 71 let od tragického letu bombardéru Wellington KX-B a událostí, které následovaly. Dnes si připomínáme 1. výročí oficiálního odhalení památníku jeho posádce.

The plane, Vickers Wellington bomber KX-B of 311 Czechoslovak Bomber Squadron RAF, with six men on board, took-off from East Wretham airfield, Norfolk on 28th December 1941.Their target was the German port of Wilhelmshaven.

Bombardovací letoun Vickers Wellington KX-B 311. Československé bombardovací perutě v rámci RAF se šesti členy posádky odstartoval z letiště East Wretham v hrabství Norfolk 28. prosince 1941. Cílem nočního náletu byly doky v německém přístavu Wilhelmshaven.

Over the target, the aircraft was damaged by flak and the crew was forced to ditch the plane into the North Sea. Rear gunner, Sgt Rudolf Skalický, did not make it out of the ditched aircraft but the remaining five managed to scramble into the dinghy. For the next six days the survivors proved to be the men of great courage and determination, strong-willed to live. Their dingy drifted in the icy North Sea. On the fifth day, both second pilot Sgt Tománek and navigator F/O Mohr died. Wireless operator F/O Ščerba lay unconscious, first pilot Sgt Šiška and front gunner Sgt Svoboda were desperate and decided to end it all. They took a cocktail of drugs from their first aid kit. Fortunately, they came around. 3rd January 1942 was the day which meant the end of their ordeal when their dinghy was washed ashore near here.

Letoun byl nad cílem poškozen protiletadlovou obranou a posádka byla nucena přistát na vlnách (ve vodách) Severního moře. Zadní střelec četař Rudolf Skalický se z poškozeného letadla nedostal, ale zbývajícím pěti členům posádky se podařilo dostat se do gumového záchranného člunu. Po následujících šest dnů trosečníci prokázali obrovskou odvahu a vůli přežít, zatímco se jejich záchranný člun bezmocně houpal na vlnách ledového Severního moře. Pátý den zemřeli druhý pilot četař Tománek a navigator nadporučík Mohr. Telegrafista nadporučík Ščerba byl v bezvědomí. První pilot četař Šiška a přední střelec četař Svoboda byli v koncích a rozhodli se své životy ukončit. Vypili napůl směs prášků z krabičký první pomoci, rozpuštěné v mořské vodě. Naštěstí ale přežili. 3. ledna 1942 jejich utrpení skončilo když moře vyplavilo jejich zácharnný člun na pobřeží poblíž tohoto místa.

From the original five who survived the crash landing, only three were alive – Alois Šiška, Josef Ščerba and Pavel Svoboda. They were rescued thanks to Dutch schoolboys, (the brothers Thomas and Dirk Zuiderland) who spotted the dingy near the coast and called for help. The three survivors were taken to hospital in Alkmaar. Alois Šiška was the worst injured of them and due to have both legs amputated as they became gangrenous after severe frostbite to his feet. But finally, this horrible surgery was not necessary as the gangrene receded. Captured survivors were later transported to German Prisoner of War camps.

Z pětice jen tři byli stále na živu – Alois Šiška, Josef Ščerba a Pavel Svoboda. Jejich záchrana přišla ve formě dvou holandských chlapců, bratrů Thomase a Dirka Zuijderlandů, kteří zpozorovali člun poblíž pobřeží a přivolali pomoc. Tři trosečníci byli převezeni do nemocnice v Alkmaaru. Alois Šiška na tom byl nejhůř. Hrozila mu amputace obou nohou, které byly těžce zasažené gangrenou jako následek těžkých omrzlin. Nakonec však k amputaci nedošlo, gangréna začala ustupovat. Zajatí trosečníci byli později převezeni do německých zajateckých táborů.

After the war their lives were negatively affected. However, they saw the end of the totalitarian regime in their homeland, they were rehabilitated and enjoyed recognition which they so richly deserved.

Po válce byly jejich životy nepříznivě ovlivněny. Ale nakonec se dožili konce totalitního režimu ve své vlasti a byli po právu rehabilitováni a požívali jimi více než zasloužené úcty.

Major General Šiška became patron of 322nd Tactical Squadron of the Czech Air Force on August 22nd 2002. From that day the squadron was called „Major General Šiška Squadron“. When in 2003 it was disbanded, the patronage finished with it. In 2008, lieutenant Pavel Linhart of the 222nd Training Squadron came up with the idea of resuming this patronage. On 4th November 2008, Mrs. Vlasta Šišková, widow of Major General Šiška, gave her permission for the squadron to be called „Šiškova“.

Generálmajor Šiška se stal patronem 322. taktické letky Českých vzdušných sil 22. Srpna 2002. Od tohoto dne nesla letka čestný název “letka generálmajora Šišky”. Tato patronace zanikla zrušením letky v roce 2003. V roce 2008 přišel poručík Pavel Linhart, příslušník 222. výcvikové letky z myšlenkou tuto patronaci obnovit.
4. listopadu 2008 udělila paná Vlasta Šišková, vdova po generálmajorovi Šiškovi, povolení k názvu “Šiškova”.

Members of the 222nd Training Squadron, together with Dagmar Johnson-Šišková, daughter of Alois Šiška, and Roel Rijks, their Dutch colleague, managed to raise proper financial funds and with kind permission from the municipality of Zijpe created the Memorial we are standing next to. This monument commemorates out-of-ordinary courage of all six Czechoslovak soldiers, crew of Wellington KX-B.

Příslušníkům 222. výcvikové letky, společně s Dagmar Johnson-Šiškovou, dcerou Aloise Šišky a holandským kolegou Roelem Rijksem se podařilo sehnat dostatečné finanční prostředky a povolení místní správy Zijpe k vybudování památníku, u kterého jsme se dnes shromáždili. Tento památník nám připomíná neobyčejnou odvahu šesti Československých vojáků, členů posádky KX-B.

I really appreciate your synergy. Thanks a lot to all of those who are behind it.

Já si velice vážím Vašeho společného úsilí a děkuji všem, kteří měli na projektu podíl.

Among others, thank you, children of the primary school in Petten, for fulfilling your promise to maintain the monument. It is great to know that especially you, the youngest generation, remember these men and you are helping to keep the memory alive not only in the Czech Republic, but also here in Petten and in doing so, also memory of all members of the 311 Czechoslovak bomber squadron who chose to fight against the enemy.

Rovněž bych rád poděkoval žákům základní školy v Pettenu za to, že se starají o tento památník. Je opravdu dobře vědět že především Vy, nejmladší generace, nezapomínáte na tyto muže a že napomáháte k tomu, aby jejich památka nebyla zapomenuta ani v České republice a ani tady v Pettenu, už také proto že tento památník je take symbolem boje proti nepříteli všech příslušníků 311 Československé bombardovací perutě.

As I mentioned in the beginning of my speech, many changes happened in our armed forces and other are in progress. The 222nd Training Squadron will be soon transformed into 213th Training Squadron, newly stationed at 21st AFB, in Čáslav. Forasmuch as the new squadron is based on the core of 222nd sqn, let me take opportunity to reveal our desire, in this connection here and now, and officially ask distinguished Mrs. Siskova and Mrs Johnson-Siskova for permission to call the 213th Training Squadron “Šiškova” as well as keep their patronage henceforth.

Již jsem se zmínil o změnách ve vojenských silách. Další jsou v běhu. 222. výcviková letka se zanedlouho změní na 213. výcvikovou letku s novým působištěm na 21. základně Českých vzdušných sil v Čáslavi. Protože tato nova letka vznikne z jádra 222. letky, dovolte mi prosím právě v tuto chvíli a na tomto místě oznámit naše přání a oficielně požádat vážen paní Šiškovou a Johnson-Šiškovou o povolení nazývat 213. výcvikovou letku “Šiškova” a pokračování jejich patronace.

Let me to express, on behalf of the Chief of the General Staff of the Czech Armed Forces, that we are very pleased with the international committee (represented by Mrs. Dagmar Johnson-Šišková and Mr. Roel Rijks) invitation for this event and especially by request for a fly-past of the Czech Air Force aircraft performed by members of the 222nd “Šiškova” Training squadron.

Na závěr bych rád jménem Náčelníka Generálního štábu Armády České republiky vyjádřil poděkování mezinárodnímu týmu, reprezentovaném paní Dagmar Johnson-Šiškovou a panem Roelem Rijksem za jejich pozvání na tuto dnešní akci a obzvlášt za jejich žádost o povolení průletu letounů Českých vzdušných sil, právě členy 222. výcvikové letky “Šiškovy”.

……….

Dagmar Johnson – Šišková during her speech.
Dagmar Johnson – Šišková při projevu.

Distinguished guests, ladies & gentlemen,

Vážení hosté, dámy a pánové,

It is very pleasing to be back here to mark the first anniversary of the unveiling. Yet again, this was a team effort to get this together but, as always, some special thank you is appropriate. As I mentioned the team, there is one member who deserves a special credit – our Dutch colleague Roel Rijks because he has borne the brunt of the work involved here in Holland, and without his hard work this would not have been possible.

Je velice mile se sejít právě zde u příležitosti 1.výročí odhalení. Tak jako tehdy, je dnešek výsledkem týmové práce. Ale jako vždy, je tu příležitost k poděkování. Zmínila jsem se o týmu, ale je to především náš holandský kolega Roel Rijks, který si zaslouží poděkování zvlášt, protože to byl on, který nesl tíhu organizace dnešního dne tady v Holandsku. Bez jeho úsilí by dnešní den nebyl možný.

As you have now witnessed the FP performed by the two Albatrosses from our Šiškova training Squadron, I would like to thank all those who made this possible and in doing so, made today’s gathering even more special. My thank you therefore goes to the Czech High Command, in particular to the Chief of the General Staff Lieutenant General Petr Pavel & Commander of the Czech Air Force Colonel Libor Stefanik and, of course, to the members of our sqn. I said members and not without a reason. Our pilots, of course, performed the Fly Past itself, but they could not have done so without the support of the ground staff. The FP also would not have been possible without support from the Royal Dutch Air Force and staff of both Leeuwarden & de Kooy airfields.

Byli jsme svědky průletu dvou Albatrosů z naší výcvikové letky „Šiškovy”. Ráda bych proto poděkovala všem, kteří tento průlet umožnili, protože tím se dnešní den stal ještě vzácnější. Mé poděkování proto patří velení Armády České republiky a především Náčelníkovi Generálního štábu generálporučíkovi Petru Pavlovi a Veliteli Vzdušných sil České republiky, plukovníkovi Liboru Štefánikovi, a samozřejmě příslušníkům naší letky. Řekla jsem příslušníkům a ne bez důvodně. Byli to naši piloti, kteři provedli průlet, ale nemohli tak učinit bez podpory pozemního personálu. Průlet byl nebyl možný ani bez podpory holandského královského letectva a příslušníků letišt De Kooy a Leeuwarden.

This year, as well as a year ago, we could rely on the support of the local tourist information centre Dijk te Kijk. Even though it is officially closed for renovation, they were prepared to open the door to us, at least with the basic back up. Without that you would not be able to hear us talk as our own sound technician Zdenek Hradil would not have had access to power.

Stejně jako před rokem jsme i letos mohli spoléhat na podporu informačního střediska Dijk te Kijk. I když je oficileně uzavřené z důvodů rekonstrukce, byl nám umožněn přístup alespon k základnímu zabezpečení. Bez něj by jste nás ani nemohli slyšet, protože náš zvukař Zdeněk Hradil byl neměl přístup k elektřině.

You will recall that at the time of the unveiling, the local school de Springschans officially adopted this monument. It now forms part of their history syllabus and the pupils of the relevant year gather here in May, to learn and to remember the event, as part of learning about their local history of that period.

Zajisté si vzpomínáte, že při odhalení památníku vloni místní škola de Springschans oficielně památník adoptovala. Památník je dnes součástí jejich učebních osnov a žáci příslušné třídy se zde sejdou v květnu, aby se na místě seznámili s jejich místní historií daného období.

Looking around I see many already familiar faces, but also some new ones. That is how it should be. Through building this monument we feel we have forged a permanent link with the local community, and we sincerely hope that this link will continue.

Když se podívám kolem sebe, vidím řadu již známých tváří, ale také tváře nové. Tak je to správné. My jsme přesvědčeni, že vybudováním tohoto památníku jsme vytvořili trvalé spojení s tímto místem a jeho obyvateli a doufáme, že toto spojení bude pokračovat.

……….


_______________________________________________________________

October: 2013 / Říjen: 2013

Program

Memorial service

Monument to the crew of

Wellington KX-B

311 (Czechoslovak) Squadron – Royal Air Force

17 October 2013


The monument is located next to Visitor’s Centre at Dijk te Kijk

Address: Strandweg 4, 1755 LA Petten, The Netherlands.


13.30 hours Posting around the monument

14.00 hours Start of the ceremony

1. Welcome and introduction to the service

by Mrs. Ria Schmieder MBE, Master of Ceremony

2. Speech

H.E Colonel Libor Štefánik , Commander of the Air Force of the Czech Republic

3. Flypast

By two Aero L-39ZA Albatros planes from the 222nd Training Squadron “Šiškova”,

Based at the 22nd Air Force Base Biskajská – Náměšť nad Oslavou

4. Laying of wreaths/flowers

5. The Last Post

On bugle by Mr. Koen Schreurs

6. One minute of silence

7. Reveille

On bugle by Mr. Koen Schreurs

8. Final remarks

by Mrs. Dagmar Johnson-Šišková

9. Closing and march-pastpetten_badges_v1

_______________________________________________________________

July: 2013 / Červenec: 2013

The official parade of the 22nd airbase which is stationed in Sedlec, Vícenice near Náměšt nad Oslavou, took place in the town of Náměšt on Wednesday, 3rd July 2013. During the parade four members of the 222 “Šiškova” training squadron and of the KX-B Monument Project team, were awarded medals by the Airmen’s Union of Czech Republic in recognition of their part in the creation of this monument and for promoting the traditions of the Czech Air Force.

V průběhu nástupu 22. základny letectva v Sedleci, Vícenicích u Náměště nad Oslavou, který proběhl na náměstí v Náměšti ve středu 3. Července 2013, obdrželi čtyři příslušníci 222. “Šiškovy” výcvikové letky a členové realizačního týmu Památníku KX-B, medaile Svazu letců České republiky jako projev uznání jak jejich úsilí ve vytvoření tohoto památníku, tak v udržování a propagaci tradic Českého letectva.

Units of the 22nd airbase marching into town of Náměšt.
Jednotky 22. Letecké základny pochodují Náměští.

These four were: Major Jaroslav MorochovičM, Major Mrs Jaroslava Morochovičová, F/L Zdeněk Nožička and F/L Pavel Staněk.

Těmito vyznamenanými byli: mjr Jaroslav Morochovič, mjr Jaroslava Morochovičová, npor Zdeněk Nožička a npor Pavel Staněk.

Receiving medals from Colonel Oldřich Rampula.
Převzetí medailí z rukou plukovníka Oldřicha Rampuly.

They received the medals of the Airmen’s Union of the Czech republic from its chairman, Colonel Oldřich Rampula.

Mediale Svazu letců České republiky jim předal předseda Svazu, plk Oldřich Rampula.

Medal of the Airmen‘s Union of the Czech Republic.
Medaile Svazu letců České Republiky.

The proposal for this recognition came from the other three members of the Project team, Mrs Dagmar Johnson-Šišková, Mr Ian Johnson and Mr Roel Rijks.

Návrh na jejich ocenění podali zbývaící tři členové projekčního týmu, Dagmar Johnson-Šišková, Ian Johnson a Roel Rijks.

With Mrs Vlasta Šišková, widow of Major General Alois Šiška.
S paní Vlastou Šiškovou, vdovou po generálmajorovi Aloisi Šiškovi.

_______________________________________________________________

A small group of members from the Aviation History Club at Jindřichův Hradec accepted an invitation from the 222 „Šiškova“ training squadron to visit the 22nd airbase.

Malá skupina členů Klubu historie letectví z Jindřichova Hradce přijala pozvání 222. ŠIŠKOVY výcvikové letky k návštěvě 22. základny letectva.

KXB_1

They did so on the 16th May 2013.

Tato návštěva se uskutečnila 16. května 2013.

KXB_2

Their visit coincided with the visit of Polish Air Force colleagues who flew in on a SU-22.

V stejné době letka hostovala polské přátele , kteří přiletěli s letouny SU-22.

KXB_3

KXB_4

In front of the squadron’s building with its Squadron Leader Lieutenant Colonel Antonin Horčička (on the right)

Před budovou letky s jejím velitelem pplk. Ing. Antonínem Horčičkou (vpravo).

KXB_5

A flying display got their attention.

Zaujati letovou ukázkou…

_______________________________________________________________

June: 2013 / Červen: 2013

Club “Tmavomodří“at the airbase.

Návštěva „Tmavomodrých“

From left to right: James, Wendy, Bianca (nicknames), Liliana Z, J Morochovič (222nd 'Šiškova' Training squadron), Jirka Z.
Zleva: James, Wendy, Bianca, (přezdívky), Liliana Z, J. Morochovič (člen 222. Výcvikové ŠIŠKOVY letky), Jirka Z.

The group of enthusiasts, which was formed during the discussion forum about the film Tmavomodrý Svět (Dark Blue World), visited the 22nd Airbase on the 30th April 2013.

Skupina nadšenců, která vznikla na diskusním fóru kolem filmu Tmavomodrý svět, navštívila 30. dubna 2013 22. základnu letectva.

‘Tmavomodří’ as they call themselves, arrived from various parts of the country at the invitation of the 222 „ŠiŠkova“ Training squadron. They contributed substantially to the building the the KX-B Monument.

Tmavomodří, jak si říkají, se sjeli z různých koutů naší vlasti na pozvání členů 222. výcvikové ŠIŠKOVY letky. Na vybudování památníku přispěli nemalou částkou.

They received detailed information about the SU-22 & SU-25 aircraft.

Tmavomodří dostali o letounech SU-22 a SU-25 odborný výklad.

As well as the the aircraft which are currennty in use, in particular the L-39ZA.

A také si mohli prohlédnout současně provozovanou leteckou techniku. Na snímku letoun L-39 ZA.

They also visited current service hangar where the L-39 ZA Albatross and MI-24 Hind aircraft are maintained.

Součástí prohlídky naší letecké základny byla prohlídka moderního hangáru, kde se provádí údržba letounu L-39 ZA Albatros a Mi-24 Hind.

In their own words, they enjoyed their visit very much.

Podle jejich slov, se jim prohlídka letiště a ukázky velmi líbily.

_______________________________________________________________

May: 2013 / Květen: 2013

KX-B monument 6 months later

KX-B monument 6 months later

Dagmar Johnson-Šišková and her husband Ian recently revisited Petten and the monument six months after its unveiling. At Te Dijk De Kijk visitor centre they met Jos Roersma, son of witness Mrs Coby Roersma. Jos showed Ian and Dagmar some wartime photographs of his mother and other family members, and of the farm they had just under the dyke. He also had some information about some of the German troops stationed in Petten which, after its demolition, became part of the Atlantic Wall.

Dagmar & Jos Roersma

Dagmar & Jos Roersma

Dagmar Johnson – Šišková s manželem Ianem navštívili památník v Pettenu, šest měsíců po odhalení. V informačním středisku Te Dijk De Kijk se sešli s Josem Roersmou, synem očité svědkyně události paní Coby Roersmovou. Jos ukázal Ianovi a Dagmar dobové fotografie jeho maminky, dalších členů jeho rodiny a také farmy, kde rodina v době války žila. Měl rovněž informace o německých vojácích umístěných v Pettenu, který se po jeho demolici stal součástí Atlantického obranného valu.

It's still there!

It’s still there!

Dagmar and Ian were making their way to the Czech Republic for a reunion with the project team. On the way they visited Wilhelmshaven, the object of KX-B’s fatal raid on December 28th, 1941. The harbour is still a military base for the German navy complete with frigates and submarines.

Dagmar a Ian v průběhu cesty do České republiky na setkání členů projekční skupiny Památník KX-B navštívili také přístav Wilhelmshaven, který byl cílem osudného náletu KX-B 28. prosince 1941. V přístavu, který je stále základnou Německého námořnictva, kotvily fregaty a ponorky.

In front of the information board about the KX-B monument

In front of the information board about the KX-B monument

Discussing L-39

Discussing L-39

On Thursday 25th April they visited the squadron at Náměšt nad Oslavou to have a reunion with the project team and other members of the squadron associated with the project. Also able to visit at the same time were major project sponsor Jerry Hermansky, his partner Miloslava Slavíčková,documentary film maker Petr Jančárek and three members of the Aviation History Club from Jindřichův Hradec. As flying was in progress, the visiting group were lucky enough to be invited out to the dispersal area to have a close view of the take-off and landing by several members of the squadron, including Pavel Staněk, one of the members of the KX-B Project team.

Ve čtvrtek 25. Dubna se na základně v Náměšti nad Oslavou sešli jak s členy projekčního týmu, tak dalšími příslušníky letky, kteří byli v projektu zapojeni. Setkání se rovněž zůčastnil hlavní sponzor projektu Jerry Hermansky se svou partnerkou Miloslavou Slavíčkovou, producent Petr Jančárek a tři členové Klubu Historie Letectví z Jindřichova Hradce. Jelikož byl letový den, hosté byli pozváni na stojánku, kde mohli zblízka sledovat starty a přistání několika příslušníků letky, mezi nimi také Pavla Stanka, člena projekčního týmu.

Petr Jančárek

Petr Jančárek

The next morning, after breakfast in the squadron mess, Petr Jančárek interviewed several members of the group for a film he is making for Czech television.

Back L - R Pavel Staněk, sponsor Jerry Hermansky, Dagmar J-Š, Jaroslav Morochovič. Front row Jaroslava Morochovičová  a Zdeněk Nožička

Back L – R Pavel Staněk, sponsor Jerry Hermansky, Dagmar J-Š, Jaroslav Morochovič. Front row Jaroslava Morochovičová a Zdeněk Nožička

With  the film maker Peter Jančárek

With the film maker Peter Jančárek

Druhý den, po snídani v jídelně letky, natočil Petr Jančárek několik rozhovorů pro připravovaný dokument pro Českou televizi.

On the return trip across Germany, Dagmar and Ian stopped off at Kloster Haina, where Alois Šiška was held prisoner between September 1942 and May 1943.

Kloster Haina today

Kloster Haina today

Na zpáteční cestě Dagmar a Ian navštívili Kloster Haina, kde byl Alois Šiška vězněn od září 1942 do května 1943.

Last port of call was the town Heythuysen in south east Holland for the re-union with the Dutch project team member Roel Rijks and the Mistress of Ceremony Ria Schmieder.

Poslední zastávkou byl Heythuysen v jihovýchodním Holandsku a setkání s holandským členem projekčního týmu Roelem Rijksem a ceremoniářkou Riou Schmiederovou.

_______________________________________________________________

April: 2013 / Duben: 2013

CUBS’S VISIT

LIŠČATA NA LETCE

VM_1

The CUBS group from Velké Hamry paid a visit to the 222 “ŠIŠKOVA“Training Squadron at the airbase Sedlec – Vicenice near Náměšt nad Oslavou.

Ve čtvrtek 28. března navštívila Liščata z Velkých Hamrů 222 „ŠIŠKOVA“ výcvikovou letku na základně Sedlec –Vícenice u Náměšti nad Oslavou.

On their arrival the L-39 Albatross planes were taxiing for take-off for the scheduled target bombing practice . The planes were fully kitted out and the Cubs saw all the action at first hand.

Při příjezdu na základnu právě pojížděly L-39 Albatrosy na vzlet. Jelikož na programu byla také ostrá střelba a bombardování, letadla byla plně vyzbrojena a Liščata viděla celou akci z první ruky.

During a brief warm-up in the squadron’s mess Major Jaroslav Morochovič explained to them the story of KX-B and they also viewed the full pilot’s kit. With the help of Major Jaroslava Morochovičová and Warrant Officer Vlasta Bulantová they tried on the helmet, mask and even the anti-g trousers. After a visit to the hangar it was time for lunch, which was enjoyed by all.

Poté se zahřáli na letce, kde jim major Jaroslav Morochovic vyprávěl příběh KX-B a prohlédli si pilotní výškovou výstroj. Za asistence majorky Jaroslavy Morochovičové a praporčice Vlasty Bulantové si také vyzkoušeli přilbu, masku a dokonce i anti-g kalhoty. Po prohlídce letadla v hangáru byl čas na oběd, který prý všem chutnal.

After lunch they visited the firefighting unit and the control tower.

Po obědě navštívili hasičskou jednotku a řídící věž.

The last stop of their 5-hour visit was at the biological protection unit, where they saw some birds of prey and a very friendly dog.

Poslední zastávkou jejich pětihodinové návštevy byla stanice biologické ochrany, kde byly k vidění draví ptáci a přítulný pejsek.

They left the airbase for the railway station at Náměšt nad Oslavou in their true tradition – on foot.

Po skončení odešli zpět na nádraží v Náměšti v duchu své tradice – pěšky.

_______________________________________________________________

February: 2013 / Únor: 2013

Some of the aviation history enthusiasts & members of the Aviation History Club together with three members of the project team (front row, 2nd from the left First Lt. Pavel STANĚK, Major Jaroslav MOROCHOVIČ and First Lt. Zdeněk NOŽIČKA with one of the youngest members of the Club)
Někteří z účastníků a členů Klubu Historie Letectví společně se třemi členy Projekčního týmu (v první řadě, druhý zleva nadporučík Pavel STANĚK, major Jaroslav MOROCHOVIČ a nadporučík Zdeněk NOŽIČKA s jedním z nejmladších členů klubu)

Three members of the project team accepted an invitation from the Aviation History Club at Jindřichův Hradec for which they prepared a talk about the project.

Členové realizačního týmu přijali nabídku k návštěvě Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci, pro kterou si připravili přednášku o projektu.

KXB_poster_2

The talk was a slide show with running commentary starting with the begining of the patronage, the current situation of „SISKOVA“ Squadron, and the idea of building the monument.

Přednáška byla koncipována jako sled komentovaných fotografií od vzniku patronace, přes současnost ŠIŠKOVY letky až k nápadu vybudování památníku.

After a short break they described the history of the project from the first site visit to the monument‘s creation and installation. The major part of the talk was dedicated to the unveiling itself.

Po přestávce jsme pokračovali samotným příběhem monumentu snímky z první návštěvy, tvorby a instalací. Nejobsáhlejší část byla samozřejmě věnována odhalení.

1_Prednáška Petten_Mjr. J. Morochovic a Npor. Z. Nožicka_25. leden 2013

The talk lasted about an hour and half and was well received by about 40 enthusiasts with a keen interest in the history of aviation.

Akce trvala jednu a půl hodiny a setkala se s pozitivním ohlasem přítomných zhruba 40 příznivců historie a letectví.

During the presentation / Během přednášky

2_Prednáška Petten_posluchaci akce

KXB_poster

translation:

PER ARDUA AD ASTRA

This RAF motto also adorns British war gravestones of those Czechoslovak airmen who fought with Royal Air Force and perished.

One such tragedy is without doubt, the story of the crew of Wellington KX-B of Sgt Alois Šiška from 311 (Czechoslovak) Squadron, which crash-landed in the North Sea after bombing the German port of Wilhelmshaven on the 28th December 1941. The crew spent the next six gruelling days in their (a) dinghy on the waves. From the six of them only three survived.

These historical facts provided the motivation for members of 222. “ŠIŠKOVA“Training Squadron, based at the 22nd Airbase at Náměšt nad Oslavou, to build a permanent monument to this crew in the Dutch town of Petten. This monument was officially unveiled on the 17th October 2012.

Members of the project team will talk about the story of the KX-B crew and creation of this monument.

Conference Room at the Muzeum of Jindřichův Hradec Region

Friday, 25th January 2013 at 18.00hrs

Organisers: Aviation History Club & Museum of Jindřichův Hradec Region.

_______________________________________________________________

November: 2012 / Listopad: 2012

It’s done! The unveiling of the monument took place as scheduled, please find full details on our page dedicated to the Ceremony here.

Povedlo se! Odhalení památníku proběhlo podle plánu, bližší informace najdete na nově vytvořené záložce Ceremony zde.

_______________________________________________________________

October: 2012 / Říjen: 2012

Unveiling of the Memorial to the crew of KX-B

Programme

17th October 2012

Get together in the Visitor’s center Dijk te Kijk

Address: Strandweg 4, 1755 LA Petten, the Netherlands

13.30 hours

Posting around the monument

14.00 hours

Start of the ceremony

1. Welcome and introduction to the service by:

Mrs. Ria Schmieder MBE, Master of Ceremony

2. Speeches by:

• Mrs. Marian Dekker, Mayor of Zijpe

• H.E. Mr. Jaroslav Horák, Czech Ambassador to the Netherlands

• Brigadier General Jiří Verner, Commander of the Air Force of the Czech Republic

3. Unveiling of the monument

4. Music

5. Laying of wreaths/flowers

6. The Last Post

7. One minutes silence

8. Reveille

9. Closing speech by Mrs. Dagmar Johnson-Šišková

10. Presentation of the Certificate of Adoption

by Mrs. Dagmar Johnson-Šišková and Lieutenant Zdeněk Nožička

11. Closing of ceremony

Informal get-together in the restaurant of Camping de Watersnip

Pettemerweg 4, 1755 KK, Petten, the Netherlands.

…………………………

Odhalení památniku posádce KX-B

Program

17. října 2012

Příjezd hostů do Informačního střediska Dijk te Kijk

Addresa: Strandweg 4, 1755 LA Petten, Holandsko

13.30

Nástup u památníku

14.00 hours

Zahájení

1. Přivítání hostů a úvodní slovo:

Paní Ria Schmieder, MBE, ceremoniářka

2. Slavnostní projevy:

• Paní Marian Dekkerová, starostka Zijpe

• Pan Jaroslav Horák, velvyslanec České republiky v Holandsku

• Brigádní Generál Jiří Verner, Velitel letectva České republiky

3. Odhalení památníku

4. Hudební vložka

5. Kladení věnců

6. Večerka

7. Minuta ticha

8. Budíček

9. Zavěrečné slovo – paní Dagmar Johnson-Šišková

10. Předání Dokladu o Převzetí záštity nad památníkem

Pani Dagmar Johnson-Šišková a Nadporučík Zdeněk Nožička

11. Zakončení

Občerstvení pro pozvané hosty, restaurace Camping de Watersnip

Pettemerweg 4, 1755 KK, Petten, Holandsko.

…………………………

The following travel information applies ONLY to the Czech group travelling from Prague on the day of unveiling.

Přeprava České skupiny na odhalení památníku 17.10.2012

Dostavte se prosím na letiště Praha Kbely nejpozději do 08.00 hodin ráno, ve středu 17.10.2012. Na vstupní bráně Vás budou čekat npor. Dušan VOLF a npor. Michal VELEBA, kteří Vás nasměrují do odletové haly.

Odlet: 09.35 hodin místního času, let CEF 6011.

V průběhu letu obdržíte další informace o programu dne a také občerstvení v souladu s běžnými přepravními zvyklostmi.

Pro Vaše vlastní pohodlí si můžete vzít s sebou jedno malé příruční zavazadlo.

S přepravou věnců/květin se počítá.

Odlet z Holandska je plánován na 18:00 hodin místního času, očekávaný přílet do Kbel ve 20.20 hodin místního času.

_______________________________________________________________

September: 2012 / Září: 2012

We received the following letter of appreciation from Sir Menzies Campbell MP as a result of an effort by one of our supporters Mr. David Cook.

Díky úsilí jednoho z našich příznivců, pana Davida Cooka, jsme obdrželi uvedený dopis od poslance Sira Menziese Campbella.

All parts of the Memorial have been completed and are ready for final assembly on site.

Všechny části pomníku jsou hotové pro konečnou instalaci na místě.

APPEAL / VÝZVA

The cost of this project has been nearly covered entirely by generous donations from numerous benefactors. However, approaching the deadline day, we still have a small shortfall in funds. We are looking for US$ 1,900 / 1500 Euros / £1200 which would enable us to complete this project. Please can you help?

Téměř všechny náklady tohoto projektu byly doposud pokryty ze štědrých dotací četných přispěvatelů. I přesto nám v posledních fázích projektu ještě chybí US$ 1900 / 1500 Euro/ 1200 liber, které by nám umožnily tento projekt úspěšně dokončit. Můžete nám pomoci prosím?

_______________________________________________________________

August: 2012 / Srpen: 2012

The concrete base of our monument has hardened off and we handed it over to the stonemasons for stone-cladding.

Betonový základ mohyly je hotový a v současnosti na něm kameníci provádí dokončovací obkladové práce.

The plaque will be ready for collection in the next few days too.

V nejbližších dnech bude také hotova bronzová deska.

The Wellington tail section, which will be the central part of the Memorial at Petten has now been produced.

Rovněž je dokončena výroba ocasní části Wellingtonu, která bude umístěna na vrcholu památníku.

Few days ago we held a video conference during which we discussed the current situation and the various tasks we need to complete for the unveiling. Our Dutch friend & colleague Roel Rijks has got most to do at the moment.

Před několika dny jsme uspořádali video konferenci našeho týmu, v průběhu které jsme prodiskutovali současný stav a upřesnili si naše stávající úkoly před samotným odhalením. Náš holandský přítel a kolega Roel Rijks má v těchto dnech nejvíc práce.

Roel Rijks, our Dutch based Project Committee member, visited Petten for a meeting with Ab Helsloot, our liaison contact with the Zijpe municipality, for further discussions regarding the Memorial and the unveiling Ceremony on 17th October 2012. Whilst there he also visited the De Sprngschans, the local school for discussions regarding their adoption and future maintenance of the Memorial and also a meeting with Dijk te Kijk at the Memorial site.

Holadnský člen projekčního týmu Roel Rijks navštívil Petten. V průběhu návštěvy se sešel s pracovníkem výboru Zijpe Abem Helslootem a společně projednali otázky výstavby památníku a jeho odhalení 17. října 2012. Role také navázal kontakt s místní školou De Sprngschans za účelem projednání převzetí záštity na památníkem a starost o jeho údržbu. Roel rovněž navštívil informační středisko Dijk te Kijk, u kterého bude památník postaven.

Zijpe municipality

Zijpe municipality

De Sprngschans school, Petten

De Sprngschans school, Petten

Visitors Centre, Petten

Visitors Centre, Petten

We are currently working on the programme for the unveiling ceremony which will be available on our website at the beginning of October.

V současné době připravujeme program odhalení památníku, který bude zveřejněn na našich webových stránkách začátkem října.

_______________________________________________________________

July: 2012 / Červenec: 2012

As a result of our fund raising appeal, the Project Committee is pleased to announce that due to the generous donations received the KX-B Memorial is able to proceed.

Projekční tým s radostí oznamuje, že díky štědré podpoře těch, kteří reagovali na naši výzvu, vytvoření památníku posádce KX-B může pokračovat.

Work has now started on the fabrication and casting of the Memorial and unveiling will take place at Petten on Wednesday, 17th October 2012 at 14.00 hrs.

Práce na návrhu a zhotovení jsou již v plném proudu a odhalení se uskuteční v Pettenu ve středu 17. října 2012 ve 14.00 hodin.

_______________________________________________________________

June: 2012 / Červen: 2012

Recently, the Project Committee held a meeting at the Náměšt airbase to finalise the design of the Memorial. At the meeting the progress of the fund raising was discussed as well as further fund raising ideas.

Projekční tým na své nedávné schůzce v Náměšti projednal a odsouhlasil konečný vzhled památníku, současnou finanční situaci a možnosti získání dalších finančních prostředků.

This meeting was followed up by a further meeting in Holland between Dagmar Johnson-Šiškova and Roel Rijks (who couldn’t be in Náměšt) to co-ordinate what the team wishes to achieve, and what is possible on the ground in Petten.

Dagmar Johson-Šišková se poté sešla v Holandsku s Roelem Rijksem, který se schůzky v Náměšti nemohl zúčastnit, aby projednali záměry týmu a reálné možnosti v Pettenu.

During the meeting we also were in discussion with Mr Čížek, our contractor who has been commissioned to create the centrepiece for the KX-B Memorial site at Petten.

V průběhu setkánív Náměšti se tým také sešel s panem Čížkem, u kterého byla objednána středová plastika, která bude součástí památníku v Pettenu.

_______________________________________________________________

May: 2012 / Květen: 2012

The Project Team was recently visited at the Náměšt airbase by Mr Pavel Kratochvíl, one of our sponsors, who arrived in his own ‘plane. After meeting the team, he was given a guided tour of our Alois Šiška exhibition. In recognition of his support for the KX-B Memorial Project, he was presented with a squadron badge by Deputy Squadron Commander Major Jaroslav Morochovič.

Základnu v Náměšti nedávno navštívil pan Pavel Kratochvíl, jeden ze sponzorů projektu, který na základnu přiletěl svým vlastním letadlem. Po krátkém posezení s projekčním týmem si host prohlédl naši výstavku věnovanou památce Aloise Šišky. Na závěr mu zástupce velitele letky major Jaroslav Morochovič předal odznak letky jako projev ocenění jeho podpory projektu Památník KX-B.

On 4 May, Noord Hollands Dagblad, a Zijpe local newspaper ran a story about the KX-B Memorial Project.

4. května uveřejnily oblastní noviny Zijpe Noord Hollands Dagblad článek o projektu Památník posádce KX-B.

© Noord Hollands Dagblad 2012

On 3 May Dutch TV station RTV Noord Holland featured an interview with Thomas Zuijderland at the site of where the dingy was washed ashore at Petten and the proposed KX-B Memorial by that location was discussed.

3. května vysílala holandská TV stanice RTV Noord Holland rozhovor s Thomasem Zuijderlandem, natočený poblíž Pettenu v místě, kde byl záchranný člun vyplaven na břeh. V rozhovoru byla rovněž zmínka o připravovaném památníku posádce KX-B.

_______________________________________________________________

April: 2012 / Duben: 2012

Early this month we received official support from the Association of Czechoslovak Airmen 1939-1945, the Czech Airmen Association and also from actor and screenwriter Zdeněk SVĚRÁK ( script for the film DARK BLUE WORLD).

Začátkem měsíce jsme obdrželi oficielní podporu našeho projektu od Sdružení zahraničních letců 1939-1945, Svazu letců České republiky a herce a scénáristy Zdenka SVĚRÁKA ( scénář filmu DARK BLUE WORLD).

Donations are now being received. A full list will be posted later in the month.

Obdrželi jsme už několik finančních příspěvků. Seznam přispěvatelů bude uveřejněn koncem měsíce.

Work is in progress on the three-dimensional image of the Wellington tail piece.

Práce pokračuje na trojrozměrném zobrazení zadní části Wellingtonu.

_______________________________________________________________

March 2012 / Březen 2012

Website launched.

Založení webových stránek.

_______________________________________________________________

February 2012 / Února 2012:

Visiting the grave of F/O Josef Mohr at the Bergen municipal cemetery, CWGC section, before leaving Holland.

Návštěva hrobu navigátora npor. Josefa Mohra na hřbitově v Bergenu před odjezdem z Holandska.

The team meets to discuss the project during their stay near Petten.

Tým pri diskusi o projektu během společného setkání blízko městečka Petten.

The team visits the beach near Petten where the dinghy was washed ashore and the proposed site for the monument near the information centre.

Realizační tým navštěvuje pettenskou pláž, kde záchranný člun vyplavilo moře a navržené místo pro památník u informačního střediska.

Meeting Thomas Zuijderland who, as a twelve year old boy, witnessed the dinghy landing on the beach. Also present were local historians Gertjan Langedijk and Wil Janssen. This was a very emotional occasion.

Setkání s panem Thomasem Zuijderlandem, který byl jako 12-ti letý chlapec svědkem přistání záchranného člunu u břehů Holandska. Tohoto setkání se také zúčastnili místní historici Gertjan Langedijk a Wil Janssen. Setkání bylo velice emotivní.

Meeting Mrs. Dekker, Mayor of Zijpe. Also present were Ian, husband of Dagmar Johnson-Siskova and the Czech Defence Attache Colonel Ondrej Hvorecký. From the very beginning we were assured of the support for our project from the local authorities.

Jednání týmu se starostkou obce Zijpe paní M.G.Dekker za přítomnosti manžela Dagmar Johnson-Šiškové Iana a českého vojenského přidělence plk. Ondřeje Hvoreckého. Byli jsme od začátku ujištěni, že ze strany místních úřadů máme plnou podporu našemu projektu.

_______________________________________________________________

January 2012 / Leden 2012:

Our project receives support from

Náš projekt podporují:

Air Marshal David Walker CB CBE AFC RAF
Deputy Commander Allied Joint Force Command, Brunssum
Zástupce velitele spojeneckých společných sil v Brunssumu

Lieutenant General J.H.M.P. Jansen
The Commander, Royal Netherlands Air Force
Velitel holandského královského letectva

Jaroslav Horák
Ambassador, Czech Embassy, The Hague
Český velvyslanec v Hágu

Paul Arkwright
Ambassador, British Embassy, The Hague
Britský velvyslanec v Hágu

Colonel Ondřej Hvorecký
Defence Attaché of the Czech Republic, Brussels
Český vojenský přidělenec v Bruselu

Lieutenant Colonel L.J. Soroko
Defence Attaché to the Czech and Slovak Republics
Holandský vojenský přidělenec pro Českou a Slovenskou republiku

_______________________________________________________________

December 2011 / Prosinec 2011:

Information letters were sent to the Czech and British Ambassadors in the Hague, Deputy Commander, Allied Joint Force Command Brunssum, Commander of the Royal Netherlands Air Force, Czech Defence Attache in Belgium, Dutch Defence Attache to the Czech and Slovak Republics and Mayor of the Municipality of Zijpe.

Rozeslání dopisů, českému a britskému velvyslanci v Hágu, zástupci velitele spojeneckých společných sil v Brunssumu, veliteli holandského královského letectva, českému vojenskému přidělenci v Belgii, holandskému vojenskému přidělenci pro Českou a Slovenskou republiku a starostce městské oblasti Zipe s informacemi o našem záměru.

_______________________________________________________________

November 2011 / Listopad 2011

Vlasta Siskova meets Roel Rijks during her visit to Holland.

Setkání paní Vlasty Šiškové se s Roelem Rijksem při návštěvě Holandska.

Lutopecny, Czech Republic: Meeting with Vlasta Šišková, widow of Major General Šiška and Vice-Chair of the Czechoslovak RAF Veterans Association 1939 -1945, together with Dagmar Johnson-Šišková, his daughter, who gave their approval and support for our project.

Lutopecny, Česká republika: při setkání s Vlastou Šiškovou, vdovou po generálmajorovi Šiškovi a místopředsedkyní Sdružení zahraničních letců 1939 -1945 a dcerou generálmajora Šišky, Dagmar Johnson-Šiškovou, jsme od obou dostali svolení k našemu projektu.

Roel Rijks joined our Project Committee as our Dutch Liaison Representative. In his spare time, he is actively involved in the organization of Commemorative events, including the annual Memorial of Tolerance and the creation of Memorials to remember the history of the Second World War in the Netherlands.

Roel Rijks se připojuje do našeho týmu za holandskou stranu. Roel se, ve svém volném čase, aktivně podílí na organizaci vzpomínkových slavností, mezi jinými každoroční Památník Tolerance a dalších památníků které připomínají historii druhé světové války v Holandsku.

_______________________________________________________________