Project Supporters

Projekt podporují

Support Committee:

.

.

.

.

.

.

.

Captain Bártl from the Military Air Force Club in Náměšt nad Oslavou sent us the following message of support (quote):

….”Why?….

…Our Military Air Force Club was established back in 1992 by like-minded people interested in flying. One of the main reasons why people want to fly is the feeling of freedom. We can fulfil this dream today thanks to airmen like the crew of KX-B, because without their sacrifice we would not have that freedom.

This project is just a small contribution to ensure that their courage to stand up to evil is never forgotten. Let it be the monument to that courage, strength and ultimate sacrifice with which they fought for our future, for our freedom.

…That’s why…”

Kapitán Bártl z Vojenského Leteckého Klubu v Náměšti nad Oslavou nám vyjádřil následující podporu (citováno):

„……Proč?….

… vojenský letecký klub vznikl v roce 1992 ze společného zájmu několika lidí o létání. Jedním z důvodů proč lidé naplňují svoji touhu létat je, že jim létání dává pocit volnosti a svobody. Za to, že dnes můžeme naplňovat tuto touhu, vděčíme takovým lidem, jako byli v posádce letounu KX B. Bez jejich činů bychom neměli svobodu, neměli létání.

Tento projekt je jen nepatrným příspěvkem k tomu, aby nebylo zapomenuto odkazu těch, kteří ukázali jak se postavit proti zlu. Je připomínkou jejich odhodlání, síly, odvahy a oběti, se kterou bojovali za naši budoucnost, za naši svobodu.

… Tak proto…“

The Czech Airmen Association fully supports the idea of creating a memorial to the crew of
Wellington KX-B of Sgt. Alois Šiška, who, following a successful emergency landing in the North Sea on 28.12.1941 were washed ashore in a dinghy on the Dutch coast.

We would also like to ask for the name of our association to be added to the Support Committee.

Czech Airmen Association
Colonel Oldřich Rampula
Chairman

Svaz letců ČR plně podporuje myšlenku vybudování památníku posádce
Wellington KX-B sgt. Aloise Šišky, která po úspěšném nouzovém přistání na volném moři dne 28.12.1941 byla na záchranném člunu dinghy vyplavena na holandské pobřeží.

Zároveň máme zájem, aby jméno našeho sdružení bylo uváděno v seznamu osobností.

Svaz letců České republiky
Plukovník Oldřich Rampula
Předseda

Moderators translation:

Dear Colonel,
Thank you for your letter announcing the project to build a memorial to the crew of Alois Siska on location where they came ashore after their emergency landing at sea.
Our Association fully supports this project and also agrees for our name to be added to the list of supports.”
Yours sincerely

Brigadier General Mir. Standera
Chairman
Association of Czechoslovak Airmen 1939 – 1945

……

Odpovídám na dopis zástupce velitele 22.základny letectva plk.Ing. Miroslava Svobody, týkající se zbudování památníku československému letci Aloisi Šiškovi a posádce jeho bombardéru.
Tato myšlenka je chvályhodná a jsem rád, že mohu být zapsán mezi těmi, kteří ji zaštiťují.

Zdeněk Svěrák
herec a scenárista

Moderators translation:

I am replying to the letter from Lieutenant Colonel Dipl. Ing. Miroslav Svoboda, deputy commander of the 22nd airbase about the project to build a memorial to the Czechoslovak airman Alois Šiška and his bomber crew.

This is a praiseworthy idea and I am glad that I can be listed amongst those who support it.

Zdeněk SVĚRÁK
Actor and Film scriptwriter

_______________________________________________________________

Our Sponsors / Naši patroni:

.

222nd 'Šiškova' Squadron

.

22nd Airbase

.

Sdružení československých zahraničních letců

.

Svaz letců České republiky

.

Donations received so far:
K dnešnímu dni přispěli:

.

Czech Republic / Česká republika

212. tactical squadron, Čáslav / 212. taktická letka Čáslav

Aeroplane Modelling Club, Kopřivnice (MK SMČR č. 240 Apolo Kopřivnice) /
MK SMČR no. 240 Apolo Kopřivnice

BOUSA Jaroslav

BARENTZ spol. S.R.O.

CHROMÁ Martina

HERMANSKY Jerry

HOLÝ Michal

HVORECKÝ Ondrej

HUBÁČEK Petr

KRATOCHVÍL Pavel

LINHART John

Museum of the Air Battle over the Ore Mountains 11.9.1944 in Kovářská / Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944 v Kovářské

PÍCHA Petr

Private Club TMAVOMODŘÍ

ROSECKÁ Olga

SIKAČ Jiří

SOFILKANIČ Jiří

ŠTICH Václav

VANČATA Pavel

Great Britain / Velká Britanie

BELL David

JOHNSON Ian & Dagmar

PARK Joseph

SHIPLEY Michael John

SPARKES Branwen – In memory of her late husband Martin Sparkes /
Na památku manžela Martina Sparkse

Holland / Holandsko

LANGEDIJK Gertjan & Maartje

Committee of the MONUMENT OF TOLERANCE / Výbor PAMÁTNÍKU TOLERANCE Leudal

Canada / Kanada

CAMPBELL Ryan

JAKUBEC Jaroslav

SEDLACEK Josef

USA

GROSS Hanford

.

_______________________________________________________________

.